top of page

תקנון שימוש בשירות האון ליין

משתמשים באתר ובשירותיו, עליכם לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש בשירות. במידה ואינך מסכים לאחד או יותר מהתנאים המפורטים, אנא הימנע מביצוע שימוש בהם. תקנון האתר מנוסח מראש בלשון זכר רק מטעמי נוחות. כל מה שכתוב בהסכם זה בלשון זכר, מתייחס כמובן גם לנקבה ולהיפך. בנוסף לכך, כל האמור בלשון יחיד, גם מתייחס לרבים ולהיפך. 

הצטרפות לשירות הייעוץ של אתרנו מעידה על אישור תקנון זה וכן על הסכמה לכל תנאיו השונים המפורטים במסמך זה, וזאת ללא כל הגבלה או הסתייגות. תנאי השימוש אשר מפורטים בהמשך התקנון נתונים לשינוי עתידי ע"י מפעיל השירות – וזאת בכל זמן וללא מתן הודעה מראש למשתמשים, ולכן אנו ממליצים לבקר בדף זה מעת לעת. רשימת תנאי השימוש המובאת בתקנון זה, מבהירה ומסדרת את מערכת היחסים בין מפעילי האתר ושירות הייעוץ הטלפוני, לבין מקבלי השירות ונותני השירות.

שירות הייעוץ האינטרנטי הנ"ל מופעל על ידי DIMA FIT ומשמש בעצם כנותן השירות("נותני השירות"), אשר מספקים מוצר או שירות מכל סוג - לבין לקוחות הקצה של השירות, המתקשרים ומתעניינים במרכולתם (ייקראו "לקוחות"). במסגרתו של שירות הייעוץ האינטרנטי (להלן "השירות") מספקת מפעילת השירות לנותני השירות ולקוחות השירות פלטפורמה אינטרנטית לביצוע ייעוץ אישי בתחום הכושר והתזונה.

שירות הייעוץ ותכניו מיועדים אך ורק עבור שימושם האישי של הלקוחות ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי נוסף מכל סוג ומין וזאת ללא קבלת היתר מפורש ממפעיל שירותי הייעוץ. הקניין השירות, זכויות היוצרים והקניין הרוחני של שירות אתר DIMA FIT - שייכים אך ורק למפעיל השירות ולבעל האתר. למפעיל השירות ולבעל האתר קיימת זכות יוצרים בלעדית על כל תצוגה ו/או מידע ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק, וזאת לרבות סימני מסחר, עיצוב גרפי, אייקונים גרפיים וסודות מסחריים. קיים איסור חמור לשכפל ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות פעולה כלשהי בתכנים המוצגים ברחבי האתר והשירות – וזאת ללא רשות מפורשת ובכתב ממפעילי האתר. מפעיל האתר והשירות האינטרנטי יראה בחומרה רבה כל פגיעה בזכויותיו הקנייניות או בזכויותיו של אחר ואף יראה בחומרה כל ניסיון להשתמש בשירות זה כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר.

יש להדגיש כי הייעוץ האינטרנטי עם נותני השירות אינו בא להחליף ו/או להשלים בשום צורה ייעוץ מרופא ו/או פסיכיאטר ו/או פסיכולוג ו/או יועץ השקעות - וכל מי שעושה שימוש כלשהו במידע שקיבל, עושה זאת על דעתו האישית ובאחריותו המלאה והבלעדית. לפיכך ובהתאם לזאת, למי שעושה שימוש במידע ובשירות - לא תהיה טענה כלשהי כלפי מפעילי האתר ו/או מפעילי שירות הייעוץ ובפני נותני השירות. מובהר בזאת באופן ברור כי המידע אשר מתפרסם ברחבי האתר על ידי בעלי האתר ובשירות האינטרנטי הינו בגדר עצה בלבד. כאמור, המידע אינו מהווה תחליף לאיש מקצוע.

מפעילי האתר מפעילים את שירות הייעוץ האינטרנטי,  מספקים את השירות כפי שהוא, ואינם מעניקים כל מחויבות הבטחה או מצג למשתמש. כמו כן, מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות מעת לעת את תצוגת התכנים באתר ו/או בשרות הייעוץ. מפעילי האתר המפעילים את שירות הייעוץ האינטרנטי יעשו מאמץ רב לשמירה על פעילותו התקינה של שירות הייעוץ ושל האתר. יחד עם זאת, מפעילי האתר המפעילים את שירות הייעוץ האינטרנטי אינם מתחייב בשום צורה, כי לא תהיה כל תקלה ו/או כשל ו/או ליקוי כלשהו בפעולת השרות או האתר.

הנני (הלקוח), המקבל את שירות הייעוץ האינטרנטי, מצהיר בזאת באופן מפורש כי ידוע לי שבמידה ונותן השרות המבוקש אינו זמין במערכת, יתכן ואנותב באופן אוטומטי אל נותן שרות אחר, בלי הודעה מוקדמת של העברה זו.

האתר מציע שירות של ייעוץ כושר ותזונה באפליקציה של DIMA FIT 
מודגש בזאת כי האפליקציה נתמכת בשפה האנגלית ורובה מובנת בשפה האנגלית, התוכניות האישיות הן בשפה העברית בלבד.

הנך מסכים בעצם התקשרותך אל שירות הייעוץ האינטרנטי לשיחת ייעוץ רגילה ו/או שיחת היכרות חינם ו/או בהרשמה לאתר, כי מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות smsו/או מכתבים ו/או לפנות אליך בכתב או גם בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, הנחות, חידושים ופעילות באתר או בשירות הייעוץ. במידה ואינך מעוניין שנמשיך לפנות אליך באחת מהצורות שצויינו, יהיה עליך להסיר עצמך באופן עצמאי במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל. במידה ואינך מעוניין לקבל הודעות sms, תוכל להפסיק לקבל הודעות באופן מיידי באמצעות אסמס חוזר (כל אסמס מגיע עם הנחיות הסרה). כמו כן, ניתן בכל עת לשלוח אלינו בקשה להסרה באמצעות טופס יצירת קשר.

מפעילי האתר המפעילים את שירותי הייעוץ האינטרנטי רשאים להביא את פעולת האתר ו/או השירות האינטרנטי להפסקה זמנית או לסיומו של השירות בכל עת וללא סיבה או מכל סיבה שיראה לנכון. סיום כאמור לא יחייב את מפעילי האתר המפעילים את שירות הייעוץ הטלפוני בשום דבר כלפי המשתמשים.

דיסקרטיות ואבטחת מידע – מפעילי שירות הייעוץ האינטרנטי ובעלי האתר ינקטו בכל האמצעים הסבירים לשמירת הדיסקרטיות, אך אינם יכולים להבטיח באופן הרמטי חדירות בלתי מורשות לתוך מערכות התקשורת ו/או שימוש אסור על פי חוק של צדדים שלישיים. לפיכך ובהתאם לזאת מפעיל האתר המפעיל בין השאר את שירות הייעוץ הטלפוני לא יישא בכל אחריות עקיפה או ישירה לכל שימוש כלשהו או גילוי מידע כלשהו שנמסר על ידי המשתמש במערכת במישרין או בעקיפין.

מפעילי האתר ושירות הייעוץ האינטרנטי שומרים לעצמם את הזכות לסרב לתת את השירותים השונים המוצעים באתר ובשירות הייעוץ האינטרנטי לכל אדם בישראל, ללא כל סיבה או הצדקה כלשהי.

אמצעי תשלום באתר ובשירות הייעוץ האינטרנטי – התשלום במסגרת הייעוץ האינטרנטי יבוצע באמצעות חשבון חברת הסלולר ו/או חשבון הטלפון הקווי ו/או באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חברת פאייפל. מפעילי האתר המפעיל בין השאר את שרות הייעוץ האינטרנטי שומרים לעצמם את הזכות לגבות ו/או לא לגבות עבור השירות ואת גובה התשלום מכל מי שיבחרו, וזאת מכל סיבה שהיא ובכל עת. שירות הייעוץ האינטרנטי בתחום הכושר והתזונה מיועד אך ורק לבני 18 ומעלה והמשתמש בשרות הייעוץ האינטרנטי מצהיר בזאת שהינו מעל גיל 18 ושהינו רשאי על פי החוק להשתמש בשירות הנ"ל. מובהר בזאת באופן ברור, כי החיוב יבוצע גם במקרה שבו בזמן השהות במערכת לא התקבל יעוץ אינטרנטי מסיבות שונות כגון: תקלה באפליקציה, הפרעת תקשורת שאינה תלויה במפעילי השירות. השירות האינטרנטי ניתן באמצעות האפליקציה יעודית. 

חל איסור חמור ומפורש לעשות שימוש לא חוקי בשירות האינטרנטי ובמערכת המחשוב והתקשורת אשר יביא לפגיעה כלשהי בתכני השירות, טיב השירות ללקוחות, הרשאות או פגיעה בציוד ותשתית התקשורת.

מקבל השרות במסגרת שירות הייעוץ האינטרנטי (לקוח השירות) מתחייב בזאת כי במהלך השיחות עם נותני השרות, לא יפר בשום צורה את חוקי המדינה בכל הנוגע לזכויות קנייניות, לשון הרע, זכויות יוצרים, סימני מסחר, חומרים הפוגעים באדם אחר או בפרטיותו או כל חומר כלשהו הפוגע ברגשות הציבור וזאת לרבות חומרים פורנוגראפיים כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981.

יודגש בזאת כי מפעילי האתר אשר מפעילים גם את שירות הייעוץ האינטרנטי וכן עובדיו, מנהליו, בעליו וכל מי שפועל מכוחו בשמו או מטעמו אינם אחראים בשום צורה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה ישירים או עקיפים אשר נגרמו או ייגרמו למבקש השרות (הלקוח) ו/או צד ג' כלשהו וזאת כתוצאה משימוש בשירות הייעוץ הטלפוני ו/או שימוש במידע שהתקבל באתר או בייעוץ ו/או בחלקו של המידע שהתקבל במסגרת השירות. בנוסף לכך, מובהר כי מפעילי האתר ומפעיל שירות הייעוץ האינטרנטי, מנהליו, עובדיו או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים בשום צורה לכל תקלה, שיבוש, תקלה או טעות הנובעים ממעשים או מחדלים של מפעילי האתר ומפעיל שרות הייעוץ האינטרנטי, מנהליו עובדיו או כל מי שמטעמם. מקבל השרות (הלקוח) מתחייב בזאת לשפות את מפעיל האתר המפעיל בין השאר את שירות הייעוץ הטלפוני, את מנהליו, עובדיו או כל מי שמטעמם - בגין כל נזק, אובדן רווח, הפסד, הוצאה או תשלום כלשהו ובכלל זה הוצאות משפטיות ו/או הוצאות עו"ד עקב הפרה כלשהי של תקנון זה.

בכל מקרה בו יקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי אחת מההוראות המופיעות בתקנון זה בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות המופיעות בתקנון זה לעמוד בתוקפן.

מפעילי שירות הייעוץ האינטרנטי אינם מתחייב ששירות הייעוץ באפליקציה לא יופרע, יינתן ללא כל תקלות או כשלים אחרים וזאת כמובן עקב תלותו במערכות תקשורת חיצוניות ובספקים חיצוניים. יש להדגיש כי בכל מקרה לא יפוצה מקבל השרות (הלקוח) עקב תקלות ו/או הפרעות אלו.

המשתמש בשרותי הייעוץ האינטרנטי ובשירותי האתר מאשר בזאת שהשימוש הינו לשימושו האישי בלבד ולא יעשה בשום אופן כל שימוש מסחרי או עסקי בשירות.

מקום השיפוט הרלוונטי לתקנון זה הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. על השימוש באתר ו/או בשרות הייעוץ הטלפוני יחולו אך ורק חוקי מדינת ישראל.


תקנון הדרכת און ליין

מבוא

עצם רכישת המוצר באמצעות אתר זה מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות (אם כי לרוב תואמות את המוצר).

מגבלות האחריות

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי, נפשי, בראותי מכל סוג שהוא.

האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

חשוב לדעת שההתייעצות עם המאמנים ו/או המוצרים ו/או החומרים ו/או הקמעות מיועדים לאנשים המבינים ומאמינים בלבד. כל טיפול ו/או ייעוץ כושר ותזונה אינו בא במקום טיפול קונבנציונלי ו/או רפואי ו/או טיפול מקצועי אחר. הלקוח הוא האחראי לתוצאות השימוש במוצרים אלו. למען הסר ספק אתר DIMA FIT ו/או בעלייה, מנהליה ו/או מיצגיה לא יהיו אחראים לתוצאות השימוש בייעוץ VNTNBHO השונים ו/או השימוש במוצרי הקבלה/קמעות. חובה לדעת כי יש סיכוי שהייעוץ/טיפול יכשל.

הזמנת מוצר

רשאים לרכוש בחנות בני 18 ומעלה(נוער מתחת לגיל 18 חייב באישור הורים) בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל או בחוץ לארץ, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל ו/או תושבי חוץ בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט שעשו שימוש בחשבון PAYPAL.

אם הינך קטין (מתחת לגיל 18) או מי שזקוק לקבל אישור מאת צד שלישי כל שהוא כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הוריך, האפוטרופוסים שלך, או צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

אנו נמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שביצעת באמצעות כרטיסך, ורק לאחר קבלת האישור יישלחו אליך המוצרים שהזמנת, בכפוף ללוח הזמנים ולתנאי האספקה המופיעים באתר ובתקנון הרכישה באתר.

הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

אמצעי תשלום

תנאי מוקדם לתוקף הקניה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה.

תהליך ההזמנה

רישום לביצוע הזמנה כולל בחירת המוצרים והקשת כל הפרטים הנדרשים במלואם. שלב זה מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה.

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

הפרטים, כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות ו/או באמצעות שיחת טלפון למוקד המכירות הטלפוני יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו באתר.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם החנות, לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.

במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי.

לא פעל הלקוח להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חב' האשראי, יראו החנות ומפעילי האתר את העסקה כמבוטלת.

לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל מנהל האתר החנות בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שמופיע בעמוד צור קשר.

רישומי מוקד ההזמנות הטלפוני של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הזמנת מוצרים באמצעות השרת המאובטח של האתר

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך או אם לא תקבל אישור על  קליטת ההזמנה בתוך 48 שעות  מביצועה - יש להניח כי חלה תקלה. במקרה זה עליך לפנות אלינו באמצעות הטלפון כפי שמופיע בדף צור קשר.


תהליך ההזמנה

עליך להזין בטפסים המיועדים לכך את הפרטים הבאים:  בעת הרכישה דרך חברת הפייפל אנו מקבלים את כל פרטיך, המייל עם אישור ההזמנה נשלח לאותו הכתובת בה פרטי חשבון הפייפל מופיעים.
תוכל לבחור לבצע את הליך ההזמנה טלפונית מול מוקד ההזמנות.

רק לאחר שמערכת האתר תוודא כי כרטיס האשראי שלך תקף ויתקבל אישור מחברת האשראי, ישוגר אליך אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה. אישור זה, יחייב אותנו לספק לך את המוצרים שהזמנת.

לתשומת לבך, תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר ישירות ואו באמצעות מוקד ההזמנות הטלפוני נרשם במחשב החנות.

בעצם הרשמתך ו/או רכישה באתרנו, הנך מאשר כי שרות DIMA FIT רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, SMS,מכתב או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים וחידושים.

אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, נא פנה לשרות לקוחות.

תוקף השירות- השירות תקף בהתאם לחבילה שנבחרה בעת הרכישה ומתחילה מיום קבלת כל התוכניות לאפליקציה.

 

השלמת הבנייה והקבלה של התוכניות מתבצעות עד 48 שעות מרגע המילוי השאלון האישי.

 


ביטול השירות- 

החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה רק במקרים הבאים:

נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים שימוש בכרטיס החיוג.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת שצוינה בדף ההרשמה.

הלקוח יכול לבטל את העסקה אך בשל הבנייה אישית של התוכניות והקבלה של כל הפרטים מצד הלקוח, ההחזר יהיה לפי עלות של חודש אחד בחבילה המינימלית של 3 חודשים לבין כפול מספר החודש שהלקוח ניצל.

בכל מקרה של הרשמה ורצון לבטל לפני תום 3 חודשים, יהיה הלקוח מחוייב בעלות החבילה המינימלית של 3 חודשים. 
 

מועד אספקת השירות וזמינות

התוכניות בייעוץ האינטרנטי יהיו זמינות ללקוח תוך 48 שעות מקבלת השאלון האישי המלא.


אנו נעשה כמיטב יכולתנו  להקדים את זמן האספקה.

הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת,  תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות דואר ישראל וכיוצ"ב.

 

זמינות המאמנים בשירות הדרכה און ליין- הזמינות היא למענה בתוך 24 שעות מרגע קבלת הפנייה באפליקציה.

מחירים ותשלומים

כל המחירים באתר כוללים מע"מ.מחיר כל מוצר מופיע בדף המחירים שבאתר. המחיר בכרטיס החיוג אינו כולל עלות זמן אוויר לספקים השונים.

חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, בהתאם למחיר המופיע בסמוך למוצרים שהזמנת.

 

סיום התקשרות

לאחר סיום החבילה, גישת הלקוח נחסמת באפליקציה לאלתר או עד חידוש השירות או החבילה

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל מפעילי החנות באמצעות טופס ליצירת קשר.

לבירורים ולשאלות במהלך הקנייה או לאחר הקניה ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של האתר במספר הטלפון שמופיע בדף צור קשר.

אמינות ואבטחת מידע

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי התשלום של הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

זכויות יוצרים

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק מהמוצרים המוצגים בחנות.

השימוש במוצרים השונים מוגבל לצרכים פרטיים בלבד. אין לעשות כל שימוש במוצרים למטרות מסחריות, ו/או להפיץ או להעביר את  מוצרי האתר לצדדי ג' תמורת תשלום ו/או כל טובת הנאה אחרת.

bottom of page